ઉદ્દેશ

રંગદ્વાર પ્રકાશનનો ઉદ્દેશ સાહિત્ય, સંસ્કૃતિ અને જીવનલક્ષી વિચારના ઉત્તમ પુસ્તકોનું પ્રકાશન તેમ જ પ્રસાર કરવાનો છે. નવા લેખકોની કૃતિઓ પ્રગટ કરવી અને પ્રોત્સાહન આપવું, સાહિત્ય અને કલાના કાર્યક્રમો યોજવા, તેમ જ ગ્રામ વિસ્તારમાં શિક્ષણ અને લોકશિક્ષણના ફેલાવા માટે મદદરૂપ થવા અંગે રંગદ્વાર પ્રકાશન કટિબધ્ધ છે.

 
New Release Gujarati Books

ઓગણીસમી સદીની ગુજરાતી ગ્રંથસમૃદ્ધિ

Rs150.00
છબી ભીતરની

Rs150.00

લેખકો (Authors)

  • કાનજી પટેલ
  • ડૉ. પ્રફુલ્લ શાહ
  • રાજેન્દ્ર પટેલ
  • રાજેન્દ્ર શાહ
  • પ્રીતિ સેનગુપ્તા
  • જિતેન્દ્ર દવે
  • સંજય ચૌધરી