ઉદ્દેશ

રંગદ્વાર પ્રકાશનનો ઉદ્દેશ સાહિત્ય, સંસ્કૃતિ અને જીવનલક્ષી વિચારના ઉત્તમ પુસ્તકોનું પ્રકાશન તેમ જ પ્રસાર કરવાનો છે. નવા લેખકોની કૃતિઓ પ્રગટ કરવી અને પ્રોત્સાહન આપવું, સાહિત્ય અને કલાના કાર્યક્રમો યોજવા, તેમ જ ગ્રામ વિસ્તારમાં શિક્ષણ અને લોકશિક્ષણના ફેલાવા માટે મદદરૂપ થવા અંગે રંગદ્વાર પ્રકાશન કટિબધ્ધ છે.

 
New Release Gujarati Books

અંતર

Rs120.00
અંતર્દાહ

Rs90.00
અમૃતા

Rs250.00
આજની ઘડી તે…

Rs160.00
આવરણ

Rs150.00
આસ્તિક

Rs72.00
ઇચ્છાવર

Rs150.00
ઉદયાચલનો સૂર્ય

Rs200.00
ઉપરવાસ, સહવાસ અને અંતરવાસનો સેટ

Rs700.00

લેખકો (Authors)

  • કાનજી પટેલ
  • ડૉ. પ્રફુલ્લ શાહ
  • રાજેન્દ્ર પટેલ
  • રાજેન્દ્ર શાહ
  • પ્રીતિ સેનગુપ્તા
  • જિતેન્દ્ર દવે
  • સંજય ચૌધરી