મુખ્ય પૃષ્ઠ (Home) arrow પુસ્તકો વિશે વિગતો
Collection / પ્રવાસ વર્ણન
   ક્ર્મ 
Items
   ગિરનાર
Author(s): સંજય ચૌધરી
Publisher: રંગદ્વાર પ્રકાશન
Pages: 304
Price: 190 રૂ.
Language: ગુજરાતી

ગિરનાર પુસ્તક વિશે (Book on `Girnar')

આ પુસ્તકમાં લેખકે કરેલી ગિરનારની પરિક્રમા અને ગિરનાર આરોહણનું વર્ણન છે. ગિરનાર પરનાં ધાર્મિક સ્થળો, ગીર અને ગિરનારની વન્ય સંપત્તિ, સાહિત્યમાં ગિરનાર, જૂનાગઢનાં જોવાલાયક સ્થળો, જૂનાગઢનો ઈતિહાસ, આરઝી હકૂમત તથા `હુ હુ' નવલકથા વિશેના લેખોનો પુસ્તકમાં સમાવેશ થાય છે.

`ગિરનાર' પુસ્તકનું લોકાર્પણ પૂજ્ય મોરારીબાપુના વરદ્ હસ્તે તા. 7 મે, 2009ના રોજ અમદાવાદ ખાતે થયું હતું.

ISBN: 978-93-80125-00-8

અવલોકનો માટે અહીં ક્લીક કરો (Reviews of book on `Girnar')

પુસ્તક અંગે સંજય ચૌધરીની મુલાકાત (Interview on book Girnar by Sanjay Chaudhary)

For further information about `Girnar' and Literature about ‘Girnar’, you can visit the following web site:

http://en.wikipedia.org/wiki/Girnar

http://gu.wikipedia.org/wiki/ગિરનાર


 

 

 
Amazon disclaimer
PLEASE KEEP IN MIND THAT SOME OF THE CONTENT THAT WE MAKE AVAILABLE TO YOU THROUGH THIS APPLICATION COMES FROM AMAZON WEB SERVICES. ALL SUCH CONTENT IS PROVIDED TO YOU "AS IS." THIS CONTENT AND YOUR USE OF IT ARE SUBJECT TO CHANGE AND/OR REMOVAL AT ANY TIME.
powered by Collection Manager v.0.4.3rc4
© 2022 રંગદ્વાર પ્રકાશન